مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران

آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران

آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

مدرس زبان آلمانی

مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران
آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

۱۱ مطلب با موضوع «ویدئو ها» ثبت شده است

 

آرتیکل قسمت اول - مدرس زبان آلمانی

آرتیکل و یا پیشوند اسامی که در زبان آلمانی تمامی اسامی دارای پیشوند جنسیت هستند .

اسامی در زبان آلمانی به صورت مذکر ، مونث و خنثی می باشند.

 

اینستاگرام

مدرس زبان آلمانی