مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران

آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران

آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

مدرس زبان آلمانی

مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران
آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

۱۱ مطلب با موضوع «دستور زبان آلمانی» ثبت شده است

 

آرتیکل در زبان آلمانی چیست؟ - مدرس زبان آلمانی

زبان آلمانی زبانی است که اسامی در آن دارای سه جنسیت مذکر، مونث و خنثی میباشند. در واقع هر کلمه را باید با آرتیکل آن کلمه که همان حرف تعریف یا پیشوند جنسیت آن میباشد یاد گرفت و یادگیری این آرتیکل ها اهمیت زیادی دارد زیرا استفاده از آن ها در گرامر زبان آلمانی بسیار کاربردی است.

 

آرتیکل در زبان آلمانی

مدرس زبان آلمانی